Seminar "Elu dementsusega"

Seminar “Elu dementsusega”

 

   15. novembril toimus Hoolekandeasutus „Sügis“ koolitusseminar kõigile huvilistele dementsusega inimeste elust. See oli mõeldud sotsiaaltöötajatele, perearstidele ja õdedele, dementsusega patsiente hooldavatele inimestele. Hoolekandeasutuse “Sügis“ koos mittetulundusühinguga “Elu Dementsusega” kogusid Sillamäe elanike jaoks teenuste vajaduse uurimiseks ja vajaduse tuvastamiseks selle seinte taha üle 30 huvilise. Linna sotsiaalteenistuse ülesandeks oli saada teavet, linnarahva tagasisidet – kas sellist abi on vaja dementsusega inimeste igapäevases tegevuses ning seejärel Eesti teiste kohalike omavalitsuste eeskujul tugigrupi korraldamine „Sügise“ baasil. Töörühmade huvi on viia läbi tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest. Kohtumisel tegi ettekande Hanna-Stiina Heinmets, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla Dementsusega inimeste osakonna juhataja ja tegevusterapeut, tema rääkis dementsusest „Dementsuse olemus, kaasnevad kognitiivsed häired ja käitumishäired, ravi“. Dementsuse kompetentsikeskuse esindaja Kadi Neubaueri ettekande teemad olid: Dementsuse Kompetentsikeskus tutvustus, infoliin, tugigrupid. Infot sotsiaaltoetuste kohta edastas.  Svetlana Prokofjeva,  Hoolekandeasutus “Sügis” direktor, kes esines ettekandega „Dementsusega inimese toimetuleku toetamine”. Pärast seminari toimus küsimuste arutelu kuulajaskonnaga. Seejärel korraldati dementsusehaigetele ja nende lähedastele tugirühm.