Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada  „Sotsiaaltoetuste seaduse“ § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuste osutamist korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

Sotsiaaltransporditeenust võib osutada Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus või lepingu alusel muu teenuse osutaja.

Koduteenust saavatele isikutele sotsiaaltransporditeenust osutab hoolekandeasutus „Sügis“ sõiduks meditsiiniasutusse või teistesse ametiasutustesse.

Sotsiaaltransporditeenuse eest võetakse teenuse kasutajalt tasu. Teenuse saaja tasub teenuse eest arve alusel teenuse osutajale.

Kui sotsiaaltransporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja soovib taotleda Sillamäe linna osalust teenuste eest tasumisel, siis esitab ta taotluse sotsiaalosakonnale.

Sotsiaaltranspordi tellimine:

e-post: info@sugis.ee 

tel. +372 3925798;  55694457

Sotsiaaltranspordi teenuste hinnad on kehtestatud Sillamäe Linnavailtsuse 21.septembri 2023 korraldusega nr 689 

Taotlus Tasuliste Sotstransporditeenus Sugis