Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus

(1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste „Sotsiaaltoetuste seaduse“ § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

(2) Sotsiaaltransporditeenuste osutamist korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

(3) Sotsiaaltransporditeenust võib osutada Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus või lepingu alusel muu teenuse osutaja.

(4) Koduteenust saavatele isikutele sotsiaaltransporditeenust osutab Hoolekandeasutus „Sügis“ sõiduks meditsiiniasutusse või teistesse ametiasutustesse.

(5) Sotsiaaltransporditeenuse eest võetakse teenuse kasutajalt tasu. Teenuse saaja tasub teenuse eest arve alusel teenuse osutajale.

(6) Kui sotsiaaltransporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja soovib taotleda Sillamäe linna osalust teenuste eest tasumisel, siis esitab ta taotluse sotsiaalosakonnale.

Sotsiaaltranspordi tellimine:

e-mail info@sugis.ee

tel. +372 3925798;  55694457

 

Sillamäe Linnavalitsuse 13.12.2018.a  korraldusele nr. 672 .Hoolekandeasutuse „Sügis“ osutatavate sotsiaaltranspordi teenuste hinnad

 

Taotluse vormi näide

Taotlus Tasuliste Sotstransporditeenus Sugis