Avaleht

Avaleht

 

Hoolekandeasutus „Sügis“ on Sillamäe Linnavalitsusele hallatav asutus, mille kaudu korraldatakse ja osutatakse Sillamäe linna täisealistele elanikele erinevad sotsiaalteenused.

Hoolekandeasutuse asutati 20. septembril 2000.a.  

Tänaseks hoolekandeasutus „Sügis“ on hästimajandav polüfunktsionaalne sotsiaalasutus, mille tegevus suunatud kõrvalabi vajavate täisealisi isikute igapäevaselt toetamiseks, abi osutamiseks nende toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ning erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Teade                                     

 

 

                     

                                                     

 

                                                     

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.