Avaleht

Avaleht

Asutuse tegevuse eesmärgiks on inimestele abi osutamine nende toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ning sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele urvalisele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Teade    

                                         HOOLEKANDEASUTUS   «SÜGIS»   OTSIB OMA MEESKONDA

                                                                               INSPEKTORIT

 

Tööülesanded:

 • sotsiaalnõustamise (isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest) korraldamine
 • juhtumite lahendamine lähtuvalt isikute vajadustest ja sotsiaalse probleemi spetsiifikast
 • erivajadustega isikute (kellel on füüsiline või psüühiline kõrvalekalle) ja pere nõustamine,
 • ametliku kirjavahetuse ja asjaajamisega tegelemine
 • klientide külastamine ja seotud sellega dokumentide täidamine
 • erivajadustega isikutele sotsiaalteenuste korraldamine, sotsiaalse turvalisuse tagamine, nende arengu toetamine ja ühiskonnas kohanemise aitamine
 • vajadusel erivajadusega isikute asutusse paigutamise menetluse korraldamine ning teenuse osutamise lepingute täitmise kontrollimine
 • Sillamäe linna omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras sätestatud toimingute teostamine sotsiaalteenusena üürile antavate eluruumi taotluste menetlemisel
 • muud tegevused, mis toetavad erivajadustega isikute ja tema perekonda
 • omasteta matuse korraldamine

 Nõuded kandidaadile:

 • soovituslik sotsiaaltööalane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus
 • soovituslik varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus kõnes ja kirjas
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus
 • oskus töötada iseseisvalt, kuid ka meeskonnas
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus
 • B-kategooria autojuhiload

Töö asumise aeg: nii kiiresti kui on võimalik
Tööaeg: täiskohaga
Puhkus: 35 päevad
Tööle asumiseks on vajalik: kehtiv tervisetõend, karistusregistrist väljavõte.

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 12. augustiks 2021.a  Hoolekandeasutuse „Sügis“ aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-posti aadressile sugisinfo@hot.ee  märgusõna „Inspektor».

                                                                                

 

                                                 HOOLEKANDEASUTUS «SÜGIS» OTSIB OMA MEESKONDA

                                                                             PSÜHHOLOOGE

 

Tööülesanded:

 • täiskasvanute Sillamäe elanikutele kvaliteetse psühholoogilise abi ja tugi osutamine lähtuvalt kliendi vajadustest
 • individuaal- ja perenõustamise
 • ametliku kirjavahetuse ja asjaajamisega tegelemine

 Nõuded kandidaadile:

 • psühholoogia alane kõrgharidus
 • eelnev töökogemus samas valdkonnas
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime
 • eetilisus, tolerantsus, empaatiline, stressitaluvus, kohusetunne, ausus, täpsus, tasakaalukus, sõbralik ja koostööle orienteerituv
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus

Töö asumise aeg: nii kiiresti kui on võimalik
Tööaeg: käsundislepinguline / vabakutseline

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 12. augustiks 2021.a  Hoolekandeasutuse „Sügis“ aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-posti aadressile sugisinfo@hot.ee  märgusõna „Psühholoog».

 

 

 

                                         

 

 

                                                     

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

                                                                       

                                        Seoses koroonaviiruse nakatumisnäitaja ja koduses isolatsioonis olevate inimeste arvu kasvamisega Hoolekandeasutuse «Sügis» töötajad erakorralistel juhtudel toimetavad toidu ja retseptiravimid inimestele koju.Toidu ja ravimite kohaletoimetamise tellimus võetakse vastu telefonidel 39 71246 ja 5803 1041Kohaletoimetamise teenus on tasuta. Kõigil asutuse töötajatel on kaasas ametitunnistused.

                                                             

                                                           

                                     

 

                                      Tähelepanu !!!!!

                                 11.12.2020 Hoolekandeasutust „Sügis“ külastasid päkapikud lasteaiast „Päikseke“.

                                          Külalised tõid kaasa palju kingitusi. Oleme kingituste eest väga tänulikud!

                 

         

 

                                                               PALJU EDU! PALU ÕNNE!

                                                               

                     

 

                                                    www.kriis.ee

                                                                 

 

 

                             

 

1. juunist alustas päevakeskus «FÖÖNIKS» oma tööd. 

Päevakeskuses „Merelaine“ on käimas Svetlana Koptšenkova maalide näitus.