Avaleht

Avaleht

                                             

 

 

Hoolekandeasutus „Sügis“ on Sillamäe Linnavalitsusele hallatav asutus, mille kaudu korraldatakse ja osutatakse Sillamäe linna täisealistele elanikele erinevad sotsiaalteenused.

Hoolekandeasutuse asutati 20. septembril 2000.a.  

Tänaseks hoolekandeasutus „Sügis“ on hästimajandav polüfunktsionaalne sotsiaalasutus, mille tegevus suunatud kõrvalabi vajavate täisealisi isikute igapäevaselt toetamiseks, abi osutamiseks nende toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ning erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.