Avaleht

Avaleht

Asutuse tegevuse eesmärgiks on inimestele abi osutamine nende toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ning sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele urvalisele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Teade 

 

Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine
 

Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatava projekti andmed:

Projekti nimi:               Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine
Projekti number:                                       2014-2020.2.02.21-0351
Projekti taotluse rahuldamise otsus:                    23.08.2021 nr 11.4-9/1041
Projekti eeldatav ajakava:                          01.10.2021 – 30.09.2023
Projekti kogumaksumus koos KM-ga:                   347 800,75 EUR
Euroopa Sotsiaalfondi toetus:                    295 630,63 EUR
Sillamäe Linnavalitsuse omafinantseering:    52 170,12 EUR
Päevakeskus arendatakse Hoolekandeasutus Sügis baasil, kus on olemas vabad teenuse arendamiseks sobivad ruumid, kuid mis vajavad kohandamist. Kokku remonditakse 5 tsooni: esik ja garderoob, vabaaja ruum, kööginurk, puhkeruumid ning tualett- ja duširuum. Remonditud ruumid saavad uue sisustuse. Dementsete põhiteenuse osutamiseks võetakse tööle kolm päevakeskuse töötajat, kaks koduabilist ja üks vanemtöötaja.

Projekti eesmärk on vähendada tööealiste hoolduskoormusega inimeste hoolduskoormust ning toetada nende tööturule suundumist või tööturul jätkamist läbi Sillamäe dementsete päevakeskuse loomise, kus pakutakse dementsetele inimestele päevahoiuteenust. Dementsetele inimestele pakutakse turvaliset keskkonda, tagades sisukas ja ohutu ajaveetmine, hooldus ja järelevalve. Projekti tulemuseks on 21 kuu jooksul töötav Sillamäe dementsete päevakeskus. Plaani järgi kasutab dementsete päevahoiuteenust kohapeal kuni 10 mäluhäiretega inimest. Veel saavad mäluhäiretega isikud kasutada koduteenust. Koduteenuse eesmärk on abistada mäluhäiretega isikuid toimingutes,mida nad ise ilma abita ei suuda teha.

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda vanemtöötajat

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis vanemtöötajat.
Töökoormus: 0,5 koormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 4 tunni tööpäeviti.
Tööle asumine: 01.01.2022.

Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised vanemtöötaja tööülesanded:

 • päevakeskuse ja koduabilise töö korraldamine ja kontroll;
 • personaalitöö korraldamine ja kontroll;
 • turvalist keskonda loomine ja toetamine, järelevalve;
 • töödokumentatsiooniga tegelemine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaal-, meditsiinialane haridust või hooldustöötaja/tegevusjuhendaja koolituse olemasolu,
 • soovituslik töökogemus sotsiaalvaldkonnas,
 • hea eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 0,5 koormusega — 600 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

 

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda päevakeskuse töötajaid

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 3 päevakeskuse töötajat.

Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 07.30-18.00 (tööpäeviti graafiku järgi).
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised päevakeskuse töötaja tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hooldustoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • arendavad tegevused klientidega individuaal- ja gruppitöös,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;
2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;
3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda koduabilisi

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 2 koduabilist.
Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised koduabilise tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hügieenitoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (vestlemine, mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;

2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;

3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

Hoolekandeasutus „Sügis“otsib oma meeskonda hooldajaid

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0366 „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimisega ning hooldaja ametikohaga avamisega vajame juurde 2 hooldajat.

Hooldaja töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.
Tööle asumine: 01.11.2021.
Projekti kestvus: 01.11.2021-31.10.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised hooldaja tööülesanded:

 • abivajaja abistamine kodustes tingimustes ja kodu väljaspool,
 • abivajaja abistamine asjaajamisel,
 • abivajaja abistamine abivahendite kasutamisel, õppimine,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaaal-, meditsiinialane haridust või „Hooldustöötaja“ koolituse läbimisest tunnistust,
 • vähemalt 1 aastane töökogemust hooldajana,
 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, vastutustunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Põhipuhkus: 28 päeva.

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile info@sugis.ee . Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  23 ja 29 septembril toimus „Merelaine“ keskuses kaks suurepärast kontserti Sillamäe muusikakooli õpetajad.
  23 septembril tutvustasid Tatjana Danilova (akordion) ja Margaretta Kisuns (akordion) «Mereline» külalistele eesti helilooja Raimond Valgre elulugu ja muusikat.
  Kõlasid kuulsad helilooja teosed, ja kõige äratuntavamat meloodiat «Sinilind» kuulas muusikute trio: Tatiana ja Margaretta klaveriga saatis Vladimir Võssotski.
  29 septembril kõlasid Mereline’is viiul ja klaver. Valentina Nekrylova ja Svetlana Roseeva esitasid R. Straussi, R. Schumanni, M. Glinka teoseid, samuti populaarne muusika kuulsatest filmidest.
  Siiras kontsert, mulle väga meeldis!
  Publik märkis, et viiuli helid tungivad südamesse. Bravo!

 

 

 

                                       

Hoolekandeasutuse „Sügis“ projekt „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastuse.

Septembris 2021 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” avatud taotlusvoorust Hoolekandeasutus „Sügis“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse positiivse rahastusotsuse projekti nr 2014-2020.2.02.21-0366 „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 98 797,40 euroga, millest 15% on linna omafinanseering summas 14 819,61 eurot-.

Projekti eesmärk on toetada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elava hoolduskoormusega ja keskmise-, raske- ja sügava nägemis- ja liikumispuudega täisealisi inimesi, integreerides koduteenusega isikliku abistaja-, tugiisikuteenuse komponente isiku parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning seeläbi pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks, mis see järel tõstab pereliikmete sõltumatus ja sotsiaalne aktiivsus, sealhulgas tööturul osalemine.

Antud projekti raames pakutakse ka nõustamisteenuse ja tugigrupide abi hoolduskoormusega inimestele, mille eesmärk on sarnase kogemusega projekti osalejate vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, pakutakse sotsiaalne ja/või praktiline tuge, emotsionaalne toetamine, jagatakse informatsioon toetuste ja teenuste kohta, samuti abivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama.

Toetus annab võimalust võtta tööle 2 spetsialisti, kes aitavad puudega inimesi kodus.

Projekt kestab 01.novembrist 2021 kuni oktoobri lõpuni 2023.

 

 

Hoolekandeasutus „Sügis“ OTSIB OMA MEESKONDA

PSÜHHOLOOGE

 
Tööülesanded:

 • täiskasvanute Sillamäe elanikutele kvaliteetse psühholoogilise abi ja tugi osutamine lähtuvalt kliendi vajadustest
 • individuaal- ja perenõustamise
 • ametliku kirjavahetuse ja asjaajamisega tegelemine

 
 Nõuded kandidaadile:

 • psühholoogia alane kõrgharidus
 • eelnev töökogemus samas valdkonnas
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime
 • eetilisus, tolerantsus, empaatiline, stressitaluvus, kohusetunne, ausus, täpsus, tasakaalukus, sõbralik ja koostööle orienteerituv
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus

 
Töö asumise aeg: nii kiiresti kui on võimalik
Tööaeg: käsundislepinguline / vabakutseline
Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ,  Hoolekandeasutuse „Sügis“ aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-posti aadressile sugisinfo@hot.ee  märgusõna „Psühholoog».

 

 

 

 

     

 

                                                     

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

                                                                       

                                        Seoses koroonaviiruse nakatumisnäitaja ja koduses isolatsioonis olevate inimeste arvu kasvamisega Hoolekandeasutuse «Sügis» töötajad erakorralistel juhtudel toimetavad toidu ja retseptiravimid inimestele koju.Toidu ja ravimite kohaletoimetamise tellimus võetakse vastu telefonidel 39 71246 ja 5803 1041Kohaletoimetamise teenus on tasuta. Kõigil asutuse töötajatel on kaasas ametitunnistused.

                                                             

                                                           

                                     

 

                                      Tähelepanu !!!!!

                                 11.12.2020 Hoolekandeasutust „Sügis“ külastasid päkapikud lasteaiast „Päikseke“.

                                          Külalised tõid kaasa palju kingitusi. Oleme kingituste eest väga tänulikud!

                 

         

 

                                                               PALJU EDU! PALU ÕNNE!

                                                               

                     

 

                                                    www.kriis.ee

                                                                 

 

 

                             

 

1. juunist alustas päevakeskus «FÖÖNIKS» oma tööd. 

Päevakeskuses „Merelaine“ on käimas Svetlana Koptšenkova maalide näitus.