Tööpakkumised

Tööpakkumised

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

NB! VAKANTS ON TÄIDETUD! 

Hoolekandeasutus „Sügis“ otsib oma meeskonda projektijuhti

Seoses Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe
linnas“ nr 2014-2020.2.02.21 — 0366 elluviimisega otsime oma meeskonda projektijuhti.

Töökoormus: 0,5.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: tööpäeviti 4 tundi.
Tööle asumine: nii kiiresti kui on võimalik
Projekti kestvus: 01.11.2021-31.10.2023.

Projektijuhi ülesanded:
• projekti raames kavandatud tegevuste elluviimine perioodil 01.01.2022 — 31.10.2023;
• hinnapakkumuste koostamine ja valimine töövahendite soetamiseks;
• töötajate töö korraldamine, koordineerimine, kontroll;
• infovahetuse haldamine;
• nõustamis ja tugigruppide korraldamine ja läbiviimine vähemalt1 kord kvartalis;
• projekti eelarve pidev kontroll ja täitmine;
• projekti vahe- ja lõpparuannete koostamine ja esitamine;

Kandidaadilt eeldame:
• sotsiaaalalane kõrgharidus või varasem projektijuhtimise kogemus,
• projektijuhtimise alased teadmised;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel;
• eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, vastutustunne, ausus, arengule
orienteeritus, täpsus, tasakaalukus;
• suhtlemis- ja rääkimisoskus, iseseisvus ja otsustamisjulgus;
• kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:
• huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
• kaasaegne töökeskkond;
• sõbralik ja toetav meeskond.

Lisainfo:
Põhipuhkus: 35 päeva.
Brutopalk: 0,5 koormusega — 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja töökogemuse tõendavate dokumentide
koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis»
aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või e-mailile info@sugis.ee. Info telefonidel 5392
9690, 5342 1753

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

NB! VAKANTS ON TÄIDETUD!

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda vanemtöötajat

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis vanemtöötajat.
Töökoormus: 0,5 koormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 4 tunni tööpäeviti.
Tööle asumine: 01.01.2022.

Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised vanemtöötaja tööülesanded:

 • päevakeskuse ja koduabilise töö korraldamine ja kontroll;
 • personaalitöö korraldamine ja kontroll;
 • turvalist keskonda loomine ja toetamine, järelevalve;
 • töödokumentatsiooniga tegelemine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaal-, meditsiinialane haridust või hooldustöötaja/tegevusjuhendaja koolituse olemasolu,
 • soovituslik töökogemus sotsiaalvaldkonnas,
 • hea eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 0,5 koormusega — 600 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

NB! VAKANTS ON TÄIDETUD! 

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda päevakeskuse töötajaid

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 3 päevakeskuse töötajat.

Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 07.30-18.00 (tööpäeviti graafiku järgi).
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised päevakeskuse töötaja tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hooldustoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • arendavad tegevused klientidega individuaal- ja gruppitöös,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;
2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;
3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

NB! VAKANTS ON TÄIDETUD! 

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda koduabilisi

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 2 koduabilist.
Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised koduabilise tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hügieenitoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (vestlemine, mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;

2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;

3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

NB! VAKANTS ON TÄIDETUD! 

Hoolekandeasutus „Sügis“otsib oma meeskonda hooldajaid

Seoses „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimisega ning hooldaja ametikohaga avamisega vajame juurde 2 hooldajat.

Hooldaja töökoormus: täiskoormus.

Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.

Tööle asumine: 01.11.2021.

Projekti kestvus: 01.11.2021-31.10.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)

Põhilised hooldaja tööülesanded:

 • abivajaja abistamine kodustes tingimustes ja kodu väljaspool,
 • abivajaja abistamine asjaajamisel,
 • abivajaja abistamine abivahendite kasutamisel, õppimine,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaaal-, meditsiinialane haridust või „Hooldustöötaja“ koolituse läbimisest tunnistust,
 • vähemalt 1 aastane töökogemust hooldajana,
 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, vastutustunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Põhipuhkus: 28 päeva.

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile info@sugis.ee . Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.