Hanked

Hanked

Hanketeade

“Elektrivõrkude, sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja   ventilatsioonisüsteemide ning seadmete tehnohooldus    Hoolekandeasutuse „Sügis“ hoones”                                                     

14.12.2023

19.12.2023a kell 09.00

Lõppenud

Teade

Hankedokumendid

Tulemus

 

 Elektrivõrkude hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis“ hoones  16.12.2022  27.12.2022.a kell 09.00  Lõppenud  Teade   Hankedokumendid   Tulemus

 

Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis» hoones16.12.202227.12.2022.a kell 10.00Lõppenud Teade Hankedokumendid Tulemus

 

 

Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning  seadmete hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis» hoones7.12.2021 16.12.2021.a kell 10.00Lõppenud Teade Hankedokumendid Tulemus

 

 

Elektrivõrkude hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis» hoones   7.12.2021  16.12.2021.a kell 09.00 Lõppenud  Teade  HankedokumendidTulemus

 

Hoolekandeasutuse „Sügis» hoone energiatõhususe

parandamise ehitustööd  

   3.12.2021   27.12.2021.a.kell 09.00  Lõppenud    Teade   Hanke viitenumber: 243925

 

 

Kaldtee soetamine                                                                                   11.11.2021   22.11.2021 kell 09.00  Lõppenud  Teade  Hanke viitenumber: 243309  

 

Kaasaskantava kaldtee soetamine                          2.11.2021   10.11.2021 kell 09:00   Lõppenud  Teade  Hanke viitenumber: 242940   Tulemus,

  Lõpetatud lepinguta

 
Sillamäe dementsete päevakeskuse sisustamine  2.11.2021   08.11.2021 kell 09:00  Lõppenud  Teade  Hanke viitenumber: 242872  

 

Sillamäe dementsete päevakeskuse ruumide sisustamine   19.10.2021  27.10.2021 kell 10:00  Lõppenud Teade   Hanke viitenumber: 

  242376

   Tulemus,

  Lõpetatud lepinguta