Hanked 2019

Hanked 2019

Hanketeade
Hoolekandeasutus „Sügis“ (asukoht: Geoloogia tn 18, Sillamäe;registrikood 75010281, telefon 39 25793, mob. 53421753, e-post: sugisinfo@hot.ee ) teatab, et korraldab hanke
„Hooldusvoodi soetamine”
Pakkumuste esitamise tähtpäev on 06.12.2019.a kell 15.00.
Hanke eest vastutav isik:
Svetlana Prokofjeva
Hoolekandeasutus „Sügis“ direktor
telefon: 3925793, 53421753
e-post: sugisinfo@hot.ee

Ettepanek hooldusvoodi soetamine