Hinnakiri

Hinnakiri

Teenuste hinnad on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt (korralduse 14. aprilli 2022.a nr 228.)

Koduteenuse osutamiseks 5,30 eurot tunnis (alates 01.05.2022.a)

Teenuste hinnad on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt (кorralduse 28. veebruari 2020.a nr 140).

1.1. koduteenuse osutamiseks 3,50 eurot tunnis (kuni 1.04.2020. a) ja 4,65 eurot tunnis (alates 1.04.2020. a);

1.2. isikliku abistaja teenuse osutamiseks 4,65 eurot tunnis erakliendile ja 7,00 eurot tunnis kohaliku omavalitsusele või ärikliendile;

1.3. tugiisiku teenuse osutamiseks 4,65 eurot tunnis erakliendile ja 7,00 eurot tunnis kohaliku omavalitsusele või ärikliendile;

1.4. pesu pesemise teenuse osutamiseks 3,50 eurot 5 kg eest;

1.5. igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenuse osutamiseks klientide ööbimisega (sisaldab hooldus- ja hügieenitarbed, välja arvatud mähkmed ja toitlustus) 6,00 eurot ööpäevas;

1.6. ruumide (aadressil Geoloogia tn 18, Sillamäe) kasutamise tasud:

1.6.1. spordisaali kasutamiseks 15,00 eurot tunnis;

1.6.2. basseini kasutamiseks (ühekordne pääse grupis minimaalselt 5 inimest ja maksimaalselt 8 inimest) 2 eurot tunnis / 1 inimene;

1.6.3. muusikasaali kasutamiseks 7,00 eurot tunnis;

1.6.4. teiste ruumide kasutamiseks 5,00 eurot tunnis;

1.7. päevakeskuse „Merelaine“ ruumide (aadressil Mere pst 2, Sillamäe) kasutamiseks 7,00 eurot tunnis.

Sillamäe Linnavalitsuse 13.12.2018.a  korraldusele nr. 672.  Hoolekandeasutuse „Sügis“ osutatavate sotsiaaltranspordi teenuste hinnad.

7SotsiaaltransporditeenusKogusHind (eurodes)
7.1Sotsiaaltransporditeenus linna piires saatmisega (kui juht peab klienti saatma)sõit3,50
7.2Sotsiaaltransporditeenus linna piires saatmiseta (kliendiga võib sõita üks abistaja)sõit3,20
7.3Sotsiaaltransporditeenus väljaspool linnakm0,35
7.4Ootetund sõitudel väljaspool linna (kui juht peab klienti ootama)1 tund3,50

 

Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasulise nõustamise tasu — 14 eurot.
Teenuse hind on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt (кorralduste 23. aprilli 2015.a nr 205-k).