Hinnad

Hinnad

Alates 01.05.2023.a  korralduse 14. aprilli 2023. a nr 204 alusel Sillamäe Linnavalitsus kehtestas hallatava asutuse Hoolekandeasutuse „Sügis“ osutatavate tasuliste teenuste uued hinnad ning Sillamäe Linnavalitsuse 21.septembri 2023 korralduse nr 689 alusel alates 01.oktoobrist 2023 punktis 1.13 lisatud uue teenuse hind:

1.1. koduteenuse osutamine 6,30 eurot tunnis;
1.2. isikliku abistaja teenuse osutamine 6,30 eurot tunnis erakliendile ja 10,00 eurot tunnis kohaliku omavalitsusele või ärikliendile;
1.3. tugiisiku teenuse osutamine 6,30 eurot tunnis erakliendile ja 10,00 eurot tunnis kohaliku omavalitsusele või ärikliendile;
1.4. pesu pesemise teenuse osutamine 5,00 eurot 5 kg eest;
1.5. ühekordne korteri põhjalik puhastus 15,00 eurot tunnis erakliendile ja 20,00 eurot tunnis kohaliku omavalitsusele või ärikliendile;
1.6. sotsiaaltransporditeenus linna piires 4,00 eurot üks sõit;
1.7. sotsiaaltransporditeenus väljaspool linna 0,40 eurot 1 km;
1.8. ootetund sõitudel väljaspool linna 4,00 eurot tunnis;
1.9. võlanõustamine 20,00 eurot tunnis;
1.10. igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenuse osutamine klientide ööbimisega (sisaldab hooldus- ja hügieenitarbed, välja arvatud mähkmed ja toitlustus) 10,00 eurot ööpäevas;
1.11. täisealiste isikute eestkostja aruande täitmine tasulise nõustamisteenusena 25,00 eurot;
1.12. ruumide (aadressil Geoloogia tn 18, Sillamäe) kasutamise tasud:
1.12.1. spordisaali kasutamine 15,00 eurot tunnis;
1.12.2. muusikasaali kasutamine 10,00 eurot tunnis;
1.12.3. teiste ruumide kasutamine 7,00 eurot tunnis;
1.13. päevakeskuse teenused suure hooldus- ja abivajadusega isikutele (täiskasvanutele) 5,00 eurot päevas erakliendile ja 10,00 eurot päevas kohalikule omavalitsusele või ärikliendile.