Üldinfo

Üldinfo

Hoolekandeasutus „Sügis“  on Sillamäe Linnavalitsuse hallatav asutus, mille kaudu osutatakse sotsiaalteenused.