Uudised

Uudised

                                         

Hoolekandeasutuse „Sügis“ projekt „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastuse.

Septembris 2021 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” avatud taotlusvoorust Hoolekandeasutus „Sügis“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse positiivse rahastusotsuse projektitaotluse „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 98 797,40 euroga, millest 15% on linna omafinanseering summas 14 819,61 eurot.

Projekti eesmärk on toetada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elava hoolduskoormusega ja keskmise-, raske- ja sügava nägemis- ja liikumispuudega täisealisi inimesi, integreerides koduteenusega isikliku abistaja-, tugiisikuteenuse komponente isiku parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning seeläbi pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks, mis see järel tõstab pereliikmete sõltumatus ja sotsiaalne aktiivsus, sealhulgas tööturul osalemine.

Antud projekti raames pakutakse ka nõustamisteenuse ja tugigrupide abi hoolduskoormusega inimestele, mille eesmärk on sarnase kogemusega projekti osalejate vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, pakutakse sotsiaalne ja/või praktiline tuge, emotsionaalne toetamine, jagatakse informatsioon toetuste ja teenuste kohta, samuti abivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama.

Toetus annab võimalust võtta tööle 2 spetsialisti, kes aitavad puudega inimesi kodus.

Projekt kestab 01.novembrist 2021 kuni oktoobri lõpuni 2023.

 

 

23 ja 29 septembril toimus „Merelaine“ keskuses kaks suurepärast kontserti Sillamäe muusikakooli õpetajad.
  23 septembril tutvustasid Tatjana Danilova (akordion) ja Margaretta Kisuns (akordion) «Mereline» külalistele eesti helilooja Raimond Valgre elulugu ja muusikat.
  Kõlasid kuulsad helilooja teosed, ja kõige äratuntavamat meloodiat «Sinilind» kuulas muusikute trio: Tatiana ja Margaretta klaveriga saatis Vladimir Võssotski.
  29 septembril kõlasid Mereline’is viiul ja klaver. Valentina Nekrylova ja Svetlana Roseeva esitasid R. Straussi, R. Schumanni, M. Glinka teoseid, samuti populaarne muusika kuulsatest filmidest.
  Siiras kontsert, mulle väga meeldis!
  Publik märkis, et viiuli helid tungivad südamesse. Bravo!