Uudised

Uudised

Tasuta psühholoogiline nõustamine täisealistele

 

Hoolekandeasutus „Sügis“ pakub Sillamäe täisealistele elanikele tasuta psühholoogilist nõustamisteenust. Psühholoog osutab teenust vastavalt isiku vajadusele ning probleemide spetsiifikale.

Psühholoogilise nõustamisteenuse saamiseks peab isik või tema seaduslik esindaja esitama avalduse Hoolekandeasutusele „Sügis“ aadressil: Geoloogia tn 18 või kirjutades e-postile info@sugis.ee või helistades telefonile +372 58 031 041.

Tasuta psühholoogilise nõustamisteenuse osutamist toetab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) projektiga „Sillamäe hoolekandeasutus „Sügis“ psühholoogi palgatoetus“.

Projekti kestvus 01.01.2024–31.12.2024.

Toetust antakse eesmärgiga parandada kohalikul tasandil psühholoogilise abi pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

 

 

 

                       

                                                     

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.