Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on toetada kliendi isiklikus elus ette tulevate raskustega toime tulekul.

Psühholoog aitab nõustataval probleemist paremini aru saada, seda sõnastada, toetab klienti tema mõtetes, tunnetes, soovides ja hirmudes selgusele jõudmisel. Peale probleemi sõnastamist, saab psühholoog toetada realistlike ootuste seadmisel, aitab näha raskuste tekkimise ja püsimise põhjusi ning seejärel asutakse koostöös kliendiga otsima sobivaid lahendusi. Seega, tegemist ei ole valmis lahenduste pakkumise vaid koostööga, kus nõustatava enda panus oma probleemi lahendamisse on väga tähtis.

Psühholoogilise nõustamise teenuse taotlemine:
Teenuste saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja avalduse Hoolekandeasutusse
„Sügis“.
Psühholoogi vastuvõtule on vaja eelnevalt aeg kokku leppida. 

Psühholoog Anna Baškirova, tel.+372 580 31 041 või inspektor@sugis.ee.

Sillamäe linna elanikele on teenus tasuta. Teenuse rahastamise allikaks on Sillamäe linna eelarve.

Taotlus psuhholoogiteenusele