Avahooldusosakond

Avahooldusosakond

Avahooldusosakonna teenused hõlmavad toimetulekut ja sotsiaalset heaolu toetavaid teenuseid, mida pakutakse oma kodus elavale eakale või puuetega isikutele.

Koduteenused

Tugiisiku teenused

Isikliku abistaja teenus

Sotsiaaltransporditeenus

Pesu pesemise teenus