Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasuline nõustamine

Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasuline nõustamine

Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasuline nõustamine, aruande koostamine.
Nadezda Piirak, erivajadustega isikute inspektor: tel. +372 39 25790, +372 555 6 3 440 , inspektoreri@sugis.ee
Tatjana Nikitina, erivajadustega isikute inspektor: tel.+372 55543369,   eriinspektor@sugis.ee.

Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasulise nõustamise tasu — 25,00 eurot.
Teenuse hind on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse 21. septembri 2023a кorraldusega  nr 689.