Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasuline nõustamine.

Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasuline nõustamine.

Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasuline nõustamine, aruande koostamine.
Nadezda Piirak, erivajadustega isikute inspektor: tel. +372 39 25790, +372 555 6 3 440 , inspektoreri@sugis.ee
Tatjana Nikitina, erivajadustega isikute inspektor: tel.+372 55543369,   eriinspektor@sugis.ee.

 Täisealiste isikute eestkostja aruande täitmise tasulise nõustamise tasu — 14 eurot.
Teenuse hind on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt (кorralduste 23. aprilli 2015.a nr 205-k).